Požár lesní porost nízký

07.04.2014 08:03

Cas24 byla po domluvě s VZ přistavena cca 150m od požářiště a použita k průběžnému zásobování zasahujících hasičů vodou, 1B.