Šrot

20.11.2013 06:39

V sobotu 16. listopadu náš sbor uspořádal pravidelný sběr železného šrotu, který probíhá jednou ročně v podzimních měsících v obci Nezvěstice. Přínos z této akce je pro naši pokladnu velmi znatelný a to díky občanům, kteří nám v podobě železného odpadu přispějí a podpoří tak náš sbor. Za to jim všem děkujeme, díky moc. S podporou akce jsme se setkali i v Bistru pod Břízou kde bylo zavedeno šrotovné.

Po skončení akce byla zahájena dostřikná a znavené členy po namáhavé práci povzbudil pečený bůček od přeučeného kybernetika na kuchaře Zděnka V.