Pohár Starosty obce Nezvěstice

02.09.2013 18:11

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEZVĚSTICE

Vás zve na 12. ročník poháru starosty obce Nezvěstice

Předmětem poháru je soutěž požárních družstev mužů a žen v požárním útoku.

Datum konání:                                   28 . 9 . 2 0 1 3

Místo soutěže:            Nezvěstice-stadion  (okres Plzeň- jih)

Program soutěže:         12:00 – 13:00   Prezentace družstev

13:00 – 13:15   Nástup družstev

13:15   Zahájení soutěže mužů (požární útok 3xB úzké) základní kolo

soutěž žen (požární útok 2xB úzké) základní kolo

finále obou kategorií dle dosažených časů (požární útok 2xB úzké)

vyhlášení výsledků

Podmínky soutěže: Soutěž v požárním útoku v základním kole proběhne dle pravidel ZČHL odstavec V-IX vydaných v roce 2011. Ve finále u mužů budou platit pravidla pro ženskou kategorii. (Příprava 5 minut. Jednotné značky po 18 metrech u mužů a 17,5 metru u žen a ve finále od čáry nástřiku. Jiné značky nejsou povoleny umisťovat ani v době přípravy)

Kategorie muži: 3 hadice B (prvních 6 postupuje do finále)

Kategorie ženy: 2 hadice B (první 3 postupují do finále)

Finále: 2 hadice B (startují obě kategorie dohromady dle dosažených časů v opačném pořadí. Dosažený čas ve finále bude sečten s časem ze základního kola a započten do celkového hodnocení)

Terče: sklopné, elektronická časomíra (startovací pistole, měření obou terčů)

Startovné činí 100 Kč za jedno družstvo a platí se při prezentaci.

Upozornění: Účastníci soutěže nejsou pojištěni pořadatelskou organizací!

Ústroj: V pracovním stejnokroji nebo ve sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze.

Přilba schváleného druhu, kožený opasek šíře min. 50 mm, tloušťky 3 až 3,5 mm nebo jiný, schváleného druhu bez karabin, používaný v požární ochraně.

Obuv soutěžících: Pracovní nebo sportovní, kopačky se nepřipouštějí.

Výzbroj : viz pravidlo ZCHL :  VI . Technické podmínky

Protesty: dle pravidel PS kauce 500,- Kč

Přihlásit se do soutěže můžete na místě, sms, e-mailem nebo poštou. Stačí název sboru, počet družstev a kategorie. Konečná uzávěrka v den konání v 13:00 hod. Startovní pořadí bude dle umístění v minulém ročníku po prvním kole. Družstvům,  které se neúčastnili předešlého ročníku bude přiřazeno startovní číslo podle pořadí přihlášení do soutěže.

kontaktní osoba: Vlastimil Hach   tel. 724459954     

www.sdh-nezvestice.com        nezvestice.sdh@volny.cz