Požár pole

18.08.2013 10:15

Na výzvu KOPISu vyjela JSDHO Nezvěstice na požár pole k obci Vlkov. Jednalo se o požár posečeného obilného pole. Naše jednotka použila lafetu s C proudnicí k zamezení šíření požáru a následnému uhašení. Část jednotky použila lopaty na rozhrabání vyhořelé slámy. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.