Požár sena

14.07.2015 18:34

Jednotka vyjela na požár balíku sena (cca 2 m3)  na  louku u nově postavené čističky odpadních vod v Nezvěsticích.

 Balík jsme uhasili jedním proudem C a rozhrabali hákem a následně prolili, tak aby nedošlo k opětovnému vznícení. Dále jsme vyčkali na příjezd jednotky HZS, která likvidaci požáru vyhodnotila jako dokončenou bez dalšího zásahu a dohledu. Pak naše jednotka vyjela k doplnění vody a zpět na základnu.