Volby výboru SDH

30.01.2015 07:56

Na valné hromadě konané 17.1.2015 byl zvolen nový výbor ve složení. Starosta Pavel Harasimovič, náměstek starosty Jitka Švecová, velitel Vlastimil Hach, jednatel Jana Plachá, pokladník Miluše Nekolová, strojník-garážmistr Pavel Švec, kulturní referent Jiří Hodek, předseda revizní komise Květuše Vimmerová, člen výboru Bohumil Fink.